การหาค่า Training Heart Rate ของแต่ละคน

by kittisiri

Training Heart Rate คือ อัตราการเต้นหัวใจขณะออกกำลังกาย
เป็นค่าที่สำคัญมาก หากเราจะออกกำลังกายให้ได้ผลดีที่สุด

ขึ้นกับค่า 2 ค่าครับ

1. Resting Heart Rate (RHR) หรืออัตราการเต้นหัวใจขณะพัก คืออัตราการเต้นหัวใจที่ช้าที่สุดของเรา
วัดได้จากการจับชีพจรขณะเราเหนื่อยน้อยที่สุดครับ เช่นนอนดูทีวีไปซัก 20 นาที ก็ลองจับชีพจรดู (ถ้าดูหนังผีอยู่ ใจอาจจะเต้นเร็วไปนะครับ ฮ่าฮ่า)
มีหน่วยเป็นครั้ง/นาที นะครับ เช่น 64 ครั้ง/นาที

2. Maximum Heart Rate (MHR) คืออัตราการเต้นหัวใจเร็วสุด
ถ้าให้แม่นยำสุด ๆ คงต้องไปวิ่งให้เหนื่อยที่สุดในชีวิต แล้วจับชีพจรเอานะครับ แต่ยากไปหน่อย เราจะใช้สูตรคำนวณกัน

MHR = 217 – ( อายุ x 0.85 )
**อ้างอิงจาก MILLER, W. C., J. P. WALLACE, and K. E. EGGERT (1993)
ยกตัวอย่างอายุ 23 ปี
MHR = 217 – ( 23 x 0.85 ) = 197.45 ประมาณ 197 ครั้ง/นาที

Training Heart Rate A% = (( MHR-RHR ) x 0.A ) + RHR

เช่น
Training Heart Rate 70%
= (( MHR-RHR ) x 0.70 ) + RHR
Training Heart Rate 70% ของคนอายุ 23 ที่มี RHR 64
= (( 197-64 ) x 0.7 ) + 64
= 157

แล้วเราจะรู้ Training Heart Rate ของเราไปทำไม ?
จะเอาที่กี่ % ดี ?

อ่านต่อได้ที่นี่ครับ เหนื่อยแค่ไหนถึงจะพอดี ?

Advertisements